Tandkødsbetændelse og parodontose

Tandkødsbetændelse

Hvis tænderne ikke bliver børstet helt rene, vil der samle sig skadelige bakterier på tænderne langs tandkødsranden. Når disse bakterier vokser fast på tænderne, dannes der belægninger - plak. Hvis belægningerne ikke fjernes ret hurtigt med fx. tandbørste og tandtråd, vil de vokse til større skadelige bakteriekolonier først og fremmest langs tandkødsranden.

Hvis belægningerne stadig får lov at blive siddende på tænderne, forkalker de og bliver til tandsten. Tandsten, der har en meget ujævn overflade, giver yderligere god grobund for flere bakterier.

Bakteriebelægninger og tandsten ved tandkødsranden irriterer tandkødet og får det til at hæve og blive mere rødt på grund af begyndende betændelse. Det begynder desuden at bløde fra tandkødet fx. ved tandbørstning. Der har nu udviklet sig de første sikre tegn på tandkødsbetændelse - gingivitis. Sundt tandkød bløder normalt aldrig.

Behandling af tandkødsbetændelse

Hvis bakteriebelægninger og tandsten fjernes, vil tandkødet ret hurtigt blive sundt igen - normalt uden varige skader. Da man ikke selv kan fjerne tandsten, skal det gøres hos tandlægen.

Bliver tandkødsbetændelsen ikke behandlet i tide, vil betændelsen brede sig til kæbeknoglen og udvikle sig til parodontose.

Hvis der gennem lang tid har været tandkødsbetændelse, vil kæbeknoglen omkring tandrødderne reagere ved at gå i opløsning. Det betyder, at knoglen nærmest tandkødsranden trækker sig tilbage. Tandkødslommen bliver dybere.

Nu kan bakterier og tandsten trænge endnu dybere ned under tandkødet og langs tandroden med det resultat, at betændelsen forværres. Tandkødet bliver som regel siddende, og da hele forløbet sjældent giver symptomer, kan sygdommen blive ret fremskreden, uden at man selv opdager den.

En fremskreden parodontose vil medføre, at tænderne bliver løse og ofte flytter sig i tandrækken.

Det vigtigste formål med behandling af parodontose er at stoppe sygdommen, så den ikke udvikler sig. Ellers kan det være svært at bevare tænderne på langt sigt. Tandlægen instruerer i, hvordan tænderne skal holdes rene. Herudover skal der foretages en dybere tandrensning, hvor tændernes rødder glattes helt rene - en tandrodsrensning.

I de tilfælde, hvor parodontosen er meget fremskreden, kan det blive nødvendigt at stoppe sygdommens videre forløb med en tandkødsoperation. Denne operation har tre formål. Dels ønsker man at formindske tandkødslommerne, dels ønsker man at få overblik over tandroden og kæbeknoglen, så tandroden kan renses helt ren, og dels ønsker man at få noget af kæbeknoglen genopbygget, hvis det er muligt.

En tandkødsoperation foretages altid under lokalbedøvelse. Indgrebet er normalt ret beskedent og uden større ubehag bagefter.