Rodbehandling

Rodbehandling

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden når igennem tandbenet og helt ind til nerven, så bakterier trænger ind og giver betændelse i nerven. Tandnerven ligger inde i rodkanalen i midten af tandroden.

Smerter fra følsomme tandhalse eller revnende tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at man rodbehandler tanden.

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag. I tænder som er behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

Det er altså bakterier og deres affaldsstoffer, som giver en kronisk betændelse i tandnerven. En rodbehandling og fjernelse af tandnerven er nødvendig, ellers vil bakterierne brede sig ud af tanden og udvikle rodspidsbetændelse.

En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død, bakteriefyldt nerve.

Betændelse i nerven vil ofte give tandpine i varierende grad. Det kan være svært at lokalisere den syge tand. En rodbetændelse kan undertiden udvikle sig til en smertefuld tandbyld evt. med feber. Det kan her være nødvendigt at supplere behandlingen med smertestillende medicin samt antibiotika.

Der kan ikke udstedes garantier for, at behandlingen altid lykkes eller for, at der ikke opstår komplikationer efter behandlingen. Afhængig af tandens tilstand lykkes den optimalt udførte rodbehandling i 80 til 95 % af tilfældene.

Når rodbehandligen startes, borer tandlægen et hul i tanden for at komme ind til nerven. Nerven og bakterier fjernes, og der renses ud med rodfile. Det er derudover nødvendigt at desinficere rodkanalen i en længere periode. Det betyder, at rodbehandlingen ikke kan gøres færdig på et besøg. I den mellemliggende periode er rodkanalen midlertidigt fyldt op.

Når tandlægen skønner, at rodkanalen er færdigrenset og desinficeret, fyldes rodkanalen op med et rodfyldningsmateriale. Det skal sikre, at der ikke påny trænger bakterier ind i rodkanalen.

En rodbehandlet tand er svækket og frakturerer nemt. Det er derfor nødvendigt, at forsyne tanden med en krone efter en observationsperiode på op til et år. I den mellemliggende periode, er tanden restaureret med en fyldning. Efter observationsperioden tages et rtg-billede og er resultatet tilfredsstillende, kan den endelige behanling foretages.

Det er dog ikke alle rodbehandlinger der lykkes i første forsøg, så man vil af og til komme ud for, at fornyet rodbehandling eller en rodspidsoperation kan blive nødvendig.