Priser og tilskud fra sygesikringen

Danske tandlæger arbejder under overenskomst med sygesikringen. Det betyder, at priser for de fleste almindelige tandbehandlinger er fastsat af det offentlige og derfor er ens over hele landet. Desuden er der en række "frie ydelser", hvor tandlægen selv fastlægger priser.

Prisliste frie ydelser

Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader
980
1180
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader
1080
1480
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund
5000
5700
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger)
1275
1400
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermund (eksklusiv fyldninger)
2300
3500
Bro 3-led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn)
12000
16500
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion)
850
1500
En lokalbedøvelse
250
270
Operativ fjernelse af tand
500
1800
Rodbehandling i 2 kanaler
1500
2400
Skinneblegning af tænder
2500
2500

Du får tilskud fra sygesikringen til:

Undersøgelse
Tandrensning
Diagnostisk og forebyggende grundydelse
Individuel forebyggende behandling
Kontrol efter forebyggelse
Tandfyldning
Rodbehandling
Tandudtrækning
Visse operative indgreb
Undersøgelse af tandkødsbetændelse
Behandling af tandkødsbetændelse
Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Det udgør mellem 16-18% af tandlægens honorar. Ved operation er tilskuddet et fast beløb. Alle unge under 18 år kan få gratis kommunal tandpleje. Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge.